Færgefart & tursejlads


Onlinebooking, billettering & administrationCompuSofts færgebookingsystem, CompuFerry, er et online reservations- og bookingsystem designet til færgeselskaber, som selv ønsker at styre deres priser og fartøjer. Systemet tilbyder let og sikker book-selv af færgeoverfarter og tursejladser til både private, erhvervskunder, agenter og partnere.

Onlinesystemet tilbyder bl.a.:
- Intuitiv og betjeningsvenlig grafisk internet- og   mobilbrugerflade.
- Onlinebooking til private kunder og erhvervskunder.
- Pendlermodul: Ø-kort, værdikort og månedskort.
- Onlinebetaling med kreditkort.
- Fakturering til erhvervskunder.
- Kontant betaling ved afgang.

Administrationssystemet tilbyder bl.a.:
- Fartøjsliste over tilmeldte fartøjer/egenskaber/kapacitet.
- Liste over hvilke type kørtøjer og antal der kan medtages.
- Fordeling af køretøjer på dæk, herunder også hængedæk.
- Avanceret book-selv styring:
  a. Hvilke køretøjer kan benytte book-selv.
  b. Hvor stor en del af fartøjets kapacitet må bookes via   book-selv.
- Intelligent oprettelse og håndtering af fartplaner.
- Detaljeret afgangsliste.
- Håndtering af pendlere, ø-kort, værdikort og månedskort.
- Fleksibel kapacitetsplanlægning.
- Detaljeret statistik.
- Bookingoversigt til administrationen.
- Afgangsliste til skipper.
- Håndholdte billetteringsenheder.
 

 


    Udvalgte referencer

 

AAA
Microsoft Partner Silver Desktop
HP Partner Program