Trådløst internet


Tilbyd trådløst internet til dine gæster og reklamér samtidigt for din virksomhedTrådløst internet til dine gæster er både god service og god forretning. Med CompuSoft professionelle HotSpot løsninger får du udover et let tilgængeligt produkt mulighed for at planlægge og udsende kampagner, annoncer og information.

Så enkelt er det at installere

1. Der tilkobles en styreenhed på din eksisterende internetforbindelse, som vedligeholder adgangen til det trådløse internet.
2. Separate sendere (access punkter) udsender internetsignal i en given radius, hvor antallet styrer hvor stort areal, der skal dækkes.


Hotspot på udvalgte områder eller på hele virksomhedens areal
CompuSoft har løsninger specifikt til både større og mindre arealer og bygninger, til kuperet terræn, og til bygninger med flere etager. Vi tilbyder både løsninger til steder, hvor der er kablede forbindelser og til steder, hvor der ikke er nogen kablet forbindelse. Det eneste der kræves er en internetforbindelse.

Høj sikkerhed
Internetlinjen etableres adskilt fra din virksomheds interne. Der er således ingen risiko for at gæsterne får adgang til jeres computere.


Godkendt af PET
CompuSoft HotSpot overholder alle sikkerhedskrav, og CompuSofts personale er godkendt af PET, til varetagelse af lovpligtig logningsservice. Læs mere her

 

 


Trådløst internet bliver hurtigt mere end selvfinansierende. Som udbyder fastsætter du forbrugsprisen
Du fastsætter hvilken pris, dine gæster skal betale for internetadgang.

Fleksible pakkeløsninger
Systemet tilbyder differentierede forbrugspriser og i integration med CompuSoft ​bookingsystem kan der sammensættes pakketilbud, der eventuelt kan tilbyde fri internetadgang i bestemte opholdsperioder, på udvalgte opholdstyper, eller på udvalgte udlejningskategorier (værelser/standpladser).

Så let sælger du nettid
Vælg den løsning, der matcher din virksomhed bedst. Basissystemet tilbyder en løsning, hvor gæsten kan henvende sig i receptionen, hvor man via CompuSoft bookingsystem kan udstede adgangskoder. Under Add-Ons kan du læse mere om vores andre løsninger, hvor gæsten kan købe adgang direkte fra sin computer uden at skulle henvende sig i receptionen. 

To funktionsrige udstyrspakker
Du kan vælge mellem vores to udstyrspakker, der begge giver de samme muligheder, dog adskilt af mængde af gæster på det trådløse internet. Hvilken pakke du bør vælge, afhænger af din virksomheds behov. Vi er behjælpelige med vejledning herom.

Integration med bookingsystem
Når CompuSofts hotspotløsninger integreres med CompuSoft bookingsystem, opnår din virksomhed den fulde glæde af systemets mange funktioner. Al information og kommunikation til det trådløse internet foregår direkte fra bookingsystemet. Det hele kan altså samles et sted, for at gøre det så enkelt som muligt for personalet i receptionen.

Funktioner

  • Lynhurtig integration med hotspot.
  • Opret/slet adgangskoder på dags-/timebasis eller med en forbrugsgrænse.
  • En nem og overskuelige oversigt over adgangskoder, med mulighed for at slette dem.
  • Mulighed for at sælge hotspot-adgangskoder, som følger en bookings længde. Hvis bookingen bliver forlænget eller forkortet, vil adgangskoden automatisk tilpasse sig dette.
  • Mulighed for at se hvor mange og hvilke kunder, som er online netop nu, samt deres dataforrbug.
  • Brugerlog / log over forfejlede login-forsøg (med beskrivelse af fejlen).
  • Herudover vil nye funktioner løbende blive tilføjet.

  


AAA
Microsoft Partner Silver Desktop
HP Partner Program